Т1/Т2

Транзитни операции /Т1/Т2/

Компанията е от водещите на пазара за транзитни обезпечения. Същата е одобрен оператор и притежава сертификат за общо обезпечение. Има развита мрежа от офиси в страните членки на NCTS - конвенцията.Извършваме всички видове транзитни операции от и до следните държави и група държави :

  • Република България
  • Република Сърбия
  • Република Турция
  • Република Северна Македония
  • ЕС