KULLANIM ŞARTLARI

 1. GENEL BİLGİ
 2. Web sitesinin içeriği ancak bilgi amaçlı olup Elektronik Ticaret Kanunu'ndaki anlama göre bilgi toplumuna bu konularda hizmet verilmez.

  Söz konusu web sitesi Service Logistic Ltd. Şti'ne aittir ve bu şirket tarafından işletilmektedir. 203056860 sicil numarasıyla Sicil Memurluğu'nda kayıtlı bulunan Service Logistic Ltd. Şti'nin merkezi ve ticari adresi Kostinbrod şehri, Lomsko Shose caddesi 1B, tel: +359 884 777 033, elektronik posta HYPERLINK "mailto:info@servicelogistic.bg"info@servicelogistic.bg Şirket yetkilisi: Konstantin Dokovski

 3. WEB SİTESİNİN KULLANIMI
 4. Söz konusu genel şartlar, web sitesinin kullanılması ve ona erişilmesi şartlarının aydınlatılması amaçlıdır. Kişisel verilerin Genel Şartları ve Gizli Tutulması Bildirimi konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir. İcabında bizler, web sitemizin kapsamını, içeriğini ve işlerliğini değiştirme hakkımızı tek taraflı olarak kendimize saklı tutmaktayız. Web sitemizin işlerliğinin değiştirilmesi durumunda, bizim hakkımızda uygulanmakta olan yasal veya sözleşme yükümlülüklerinin bulunması halinde, bizler, söz konusu genel şartlarda gerekli değişiklileri yapıp burada yayınlayıp kullanıcılarımızın bilgisine sunabiliriz. Bu web sitesi, tarafımızca yönetilmekte olan diğer sitelere ve web platformlarına gönderme yapabilir.

 5. SORUMLULUĞUN KISITLANDIRILMASI
 6. Biz, bizim kontrolümüz dışındaki durum ve şartlar soncunda web sitesine bir içerik veya erişimsizlik sağlanamaması yüzünden meydana gelmiş olabilecek zarar ve kar kaybı için sorumluluk taşımıyoruz. Biz, web sitesinin kullanılması veya kullanılamaması, (zararlar ve/veya yarar kayıpları, kaçırılmış iş fırsatları veya projeler ya da kar kayıpları v.s. gibi ve başka hususlar da dahil olmak üzere), ayrıca başka nasıl bir içerik olursa olsun siteden indirilememesi sonucunda meydana gelmiş olabilecek hiçbir zararın sorumluluğunu taşımıyoruz.

  Biz, önlenmesi bizim kontrolümüz dışında kalan kötü özellikli virüslerden veya ne türden olursa olsun başka bir yazılımdan kapılmış bir bulaşma olayının neden olduğu zararlar için sorumluluk taşımıyoruz. Sitenin belirli bağlantılarının, yöneticinin denetim görevleri dışında kalan ve içeriği için bir sorumluluk taşımayan üçüncü ülkelerin sunucularında veya bulut yapılarında bulunan kaynaklara uzanmış olması mümkündür.

 7. TELİF HAKKI VE FİKİR MÜLKİYETİ
 8. Web sitesinin tüm grafik görüntüleri ve ögeleri, veri tabanı ve diğer telif hakkı nesneleri özellikle Service Logistic Ltd. Şti'nin mülküdür. Sitenin kullanıcıları, izleyicileri, bizim yazılı rızamızı önceden almış olmadan, bizim telif hakkımızı ihlal etmiş olabilecekleri kopyalama, çoğaltma işlemleri gibi ya da nasıl olursa olsun başka hiçbir işlem yapma hakkına sahip değildirdir.

 9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI
 10. Web sitemiz koruma altında bulunan Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) tutanağından faydalanmaktadır. Biz, sitemiz aracılığı ile kişisel veri toplayanlardan değiliz. Ancak, iletişim formu veya elektronik posta yoluyla bunları bizlere Siz gönderirseniz, biz de teslim alabiliriz. Sizlere geri dönüş bağlantısı yapabilmemiz veya sorularınızı yanıtlayabilmemiz için belirli bir kişisel veri dizisine ihtiyacımız olacaktır..

  Service Logistic Ltd. Şti., web sitemiz aracılığıyla bize kişisel verilerini temin etmiş olan kendi çalışanlarımızla bağıtçılarımızın kişisel verileri de olmak üzere, bilgi gizliliği ve güvenliğinin sağlanması yolunda gayret göstermektedir. Service Logistic Ltd. Şti., şirketin kendi iç kuralları, politikaları ve kişisel verilerin teminini sağlayan, kaybolmaktan, onları yetkisiz erişimden veya ifşadan kollayan prosedürleri sayılan kendi teknik ve organizasyon önlemlerini sürekli iyileştirmektedir.

 11. DİĞER ŞARTLAR
 12. Çözüme bağlanmamış olan sorunlar hususunda yürürlükte bulunan Bulgaristan mevzuatı ile somut olaylarda işe yarayabilen Avrupa mevzuatı uygulanmaktadır. Web sitesinin kullanılmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan tüm sorunlara tarafların karşılıklı olurlarıyla çözüm getirilmektedir. Bu yoldan mümkün olmadığı durumlarda da Medeni Hukuk Kanunu'nda yer almış olan yargılama kurallarına göre yetkili Bulgar mahkemesi nezdinde çözüme bağlanmaktadır. Bu genel şartların ayrı ayrı bölümlerinin geçersizliği, yasal olarak hukuk kuralları ile değiştirildiğinde, onun baştan başa geçersizliğini gerektirmez.

“ÇEREZ” POLİTİKASI

  Web sitemizin performansını ve sizin deneyiminizi iyileştirmek için çerezler veya benzeri araçlar kullanıyoruz. Bu husustaki politikamız bu işi nasıl yaptığımıza açıklık getirtmektedir.

 1. “Çerez” (cookie) nedir?
 2. “Çerez” (cookie), metinsel bilgi kümesinden oluşan küçük bir dosyadır. Bu dosya, verili bir web sitesinden izleyicinin bilgisayarına ya da bağlantılı bulunduğu başka bir internet aletine gönderilmiştir. „Çerezler“, (aynı web sitesinin diğer kullanıcılarından Sizi ayırt etmek ya da örneğin Sizin tercihleriniz gibi, Sizle ilgili belirli bir bilgiyi saklayabilmek için de olmak üzere,) belirli görevleri yerine getirerek Sizin sörfünüzü kolaylaştırmak için sitelerin çoğu tarafından kullanılmaktadır.

 3. Kullanmakta olduğumuz çerez çeşitleri:
  • Fonksiyonel çerezler
  • Biz bu çerezleri, siteye girdiğinizde veya bir sayfadan başka bir sayfaya geçtiğinizde her defasında bunları girmek zorunda kalmamanız amacıyla belirli bir zaman dönemi için Sizin hareketlerinizi ve tercihlerinizi web sitesinin kendi belleğine yerleştirmesini sağlamak amacıyla kullanmaktayız.Bu çerezler kişisel verileri saklamaz.

  • Analitik çerezler
  • Söz konusu çerezler sayesinde biz sitemize giren trafiği izliyor ve kullanıcılarımızın GoogleAnalytics çerezleriyle ne denli çalışabildiklerini tahlil edebiliyoruz. Bu çerezler kişisel verileri saklamaz. Bunlar bize sitemizin hangi sayfalarına girildiğini, sitemizi mobil veya diğer masaüstü cihazlardan ve diğer anonim verilerden takip edip etmediğinizi göstermektedir.

  • Hassas hedefleme çerezleri
  • Söz konusu çerezler, sitemizi nasıl kullandığınıza ve reklam ortaklarımız tarafından nasıl tetiklenebileceğine dair bilgi içermektedir. Bu çerezler kişisel verileri saklamaz. Bunlar sayesinde sizler için ilgi oluşturmayan bilgiler size gösterilmeyecektir. Bunlar, Facebook, Google, Adform, Adwise ve diğerlerinin dinamik çerezlerdir.

 4. Çerezleri nasıl silebilir veya engelleyebilirsiniz?
 5. Çerezleri istediğiniz zaman kontrol edebilir ve/veya silebilirsiniz. Fazla bilgi için aboutcookies.org. sitesine girebilirsiniz. Bilgisayarınızda önceden depolanmış olan tüm çerezleri silebilir, ayrıca tarayıcıların çoğunu bunları engelleyebilecek bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne var ki, bunu yaparsanız, bizim sitemize girdiğiniz her zaman bazı parametreleri manüel olarak ayarlamanız gerekebilir, üstelik bazı hizmetler ve işlevler çalışmayabilir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Sizin kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili sorunlar hususunda bize nasıl ulaşabilirsiniz?
 2. İş günlerinde saat 09:00 – 18:00 arası şirketin Sofya, Rozhen caddesi 41A, kat 2 adresinde. Elektronik postamız info@servicelogistic.bg

  Biz, talebinizi teslim aldıktan sonra 30 günlük bir süre zarfında onu incelemiş olacağız.

 3. Web sitesinin kullanılması
 4. Web sitemizi kullanmak için kayıt yaptırmanıza gerek yok. Eğer web sitemizi sadece ziyaret ediyorsanız, biz, hakkınızda hiçbir kişisel veri toplamıyoruz. İletişim formumuzu kullanmaya karar vermeniz durumunda biz Sizin belirtmiş olduğunuz kişisel verileri teslim alacağız ve bu anlamda onları işlemeye başlatacağız.

 5. Hangi kişisel verileri işliyoruz?
 6. Biz, sitemiz aracılığıyla kişisel veri toplamıyoruz, ancak iletişim formuyla veya elektronik postayla bize bir elektronik mesaj göndererek bu verileri bize Siz temin etmiş olursanız, biz de teslim alabiliriz. Sizlere geri dönüş bağlantısı yapabilmemiz veya Sizin sorularınızı yanıtlayabilmemiz için belirli bir kişisel veri dizisine ihtiyacımız olacak. Bu amaçla bir aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebiliriz:

  • adı;
  • irtibat bilgileri: telefon; adres bilgisi, yazışma adresi, elektronik posta;

  Ek olarak, sorunuzun özelliğini dikkate alarak, biz, aşağıdaki verileri talep edip işleyebiliriz:

  • iş yeri;
  • görevi;
  • banka veya fatura bilgileri;

  Biz, bizim adresimize gönderilmiş veya bize ait oldukları başka bir şekilde belirtilmiş olan elektronik posta, mektuplar, şikayetler ve istek dilekçeleri gibi yazışma ve belgelerin içeriği hakkındaki verileri toplayabiliriz.

 7. Hassas kişisel verileri (özel veri kategorileri)
 8. Biz, sitemiz aracılığıyla hassas kişisel veri toplamıyoruz ve bu bağlamda kullanmak amacıyla Sizden böyle veri istenmeyecektir.

 9. Kişisel verilerinizi hangi güvenlik düzeyinde sağlıyoruz?
 10. Service Logistic Ltd. Şti., web sitemiz aracılığıyla bize kişisel verilerini temin etmiş olan kendi çalışanlarımızla bağıtçılarımızın kişisel verileri de olmak üzere, bilgi gizliliği ve güvenliğinin sağlanması yolunda gayret göstermektedir. Service Logistic Ltd. Şti., şirketin kendi iç kuralları, politikaları ve kişisel verilerin teminini sağlayan, kaybolmaktan, onları yetkisiz erişimden veya ifşadan kollayan prosedürleri sayılan kendi teknik ve organizasyon önlemlerini sürekli iyileştirmektedir.

 11. Verilerinizi üçüncü kişilere aktarıyor muyuz?
 12. Bu web sitesinin kullanılmasıyla ilgili olarak biz Sizin kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarmıyoruz. Service Logistic Ltd. Şti.'nin olasılıkla aktarabileceği kişisel veriler, Sizle ilgili olan kişisel verileri aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceği verilerdir:

  • Yasal bir yükümlülüğün var olması veya bir devlet makamınca talep edilmiş olması;
  • Denetim yapmak için gerekli olması;
  • Sözleşmelere dayalı ödemelere hizmet vermek amaçlı ya da yapılan teslimatlarla bağlantılı olması;
  • Yasal bir anlaşmazlığın ortada bulunması;
  • Uygulanması mümkün olan durumlarda Sizin özel talebiniz üzerine.

 13. Kişisel verilerinizi ne kadar zaman süresinde işleyebiliyoruz?
 14. Kişisel verileri de içerebilecek olan bilgiler, verilerin toplanıp işlenmesine başlatılmış olduğu hedefler uğrunda, gereğinden fazla olmayan bir süre için saklı tutulmaktadır. Daha sonraki bir aşamada Sizin kişisel verilerinizin aramızda bir sözleşmenin imzalanmasıyla ve/veya ifasıyla bağlantılı olması durumunda, Sizin kişisel verileriniz, bu sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca ve hak talebinde bulunmak için kanunda öngörülmüş olan sürelerin dolmasına kadar geçerli olabilecek bir şekilde işlenmektedir. Maksat, olası bir yasal anlaşmalık olayının ortaya çıkması durumunda bizim ortak haklarımızın ve yasal menfaatlerimizin koruma altına alınmasıdır. Yasanın özel şartları gereğince ticari bilgilerle muhasebe bilgileri 10 yıllık bir süre için saklı tutulmaktadır.

 15. Otomatik karar verme ve profil oluşturma işleri yapıyor muyuz?
 16. Service Logistic Ltd. Şti., Sizle ilgili olarak, kişisel verilerin bir tek otomatik işlenmesine ve/veya profillerinin oluşturulmasına dayalı yasal sonuçlar doğurucu otomatik karar verici işleri yapmamaktadır. Service Logistic Ltd. Şti., halen, site kullanıcılarının profillerini oluşturma işleri de yapmamaktadır.

 17. Sizin kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak ne gibi haklara sahipsiniz?
 18. Erişim hakkı
  Sizin kendinizle ilgili kişisel verileri işleyip işlememekte olduğumuz hususunda bilgi isteme hakkına sahipsinizdir.

  Düzeltme yapma hakkı
  Kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana gelmiş olması durumunda kişisel verilerinizde düzeltme yapılmasını isteme hakkına sahipsinizdir.

  Kişisel verilerin silinmesi hakkı (“unutulma hakkı”)
  Kişisel verilerin toplanıp işlenmesine başlatılmış olduğu hedefler için bundan böyle bir daha gerekli olmayacaksa, kişisel verilerinizin işlenme gerekçesi ortadan kalkmışsa ve başka bir yasal gerekçesi yoksa; eğer kişisel verilerinizin yasal bir yükümlülüğe uyulması için silinmesi gerekirse, bu verilerinizin silinmesini isteme hakkına sahipsinizdir.

  Bu taleple ilgili tüm hususları değerlendirdikten sonra, kişisel verilerin işlenmesinin, yasalara göre bizim bir yükümlülüğümüze uymak zorunda olmamız, kamu yararına bir görevi yerine getirmemiz veya yasal taleplerin uygulanması ve savunulması gerekliyse, biz, bu kişisel verilerinizin silinmesi talebinizi kabul etmeyebiliriz.

  Silme hakkının uygulanması, başkalarının hak ve özgürlüklerini etkileyemez.

  Kişisel verileri işlemeyi kısıtlama hakkı
  Kişisel verilerinizin doğruluğunu itiraz etmekte olduğunuz bir talebinizi biz incelerken, bu verilerin işlenmesine bir kısıtlama getirilmesini isteyebilirsiniz. Yasal taleplerinizin uygulanmasıyla veya savunulmasıyla ilgili olarak kişisel verilerinizin silinmesini istemediğiniz durumlarda verilerin işlenmesine bir kısıtlama uygulanmasını talep edebilirsiniz. Sizin kendiniz hakkında otomatik kararlar verilmesine veya profil oluşturulmasına karşı itirazlarınız olduğunda da verilerin işlenmesine kısıtlama getirilmesi uygulanabilir.

  Taşınabilirlik hakkı
  Sizi ilgilendiren ve yaygın olarak kullanılan ve makine ile okunabilen bir boyutta yapılandırılmış olarak bize temin etmiş olduğunuz kişisel verileri teslim almaya ve aşağıdaki durumlarda bu verileri başka bir yöneticiye aktarmamızı istemeye hakkınız vardır:

  • Kişisel verilerin işlenmesi, sözleşmeye bağlı bir yükümlülüğe dayalı olup otomatik olarak yapılır. Bu hakkın uygulanması sırasında verilerin başka bir yöneticiye aktarılması işlemleri tarafımızca gerçekleştirilebilir, ancak bunun teknik bakımdan mümkün olması gerekir. Kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olduğunda, bu hak, verilerin işlenmesi hususunda geçerli değildir. Bu taşınabilirlik hakkının uygulanması, başkalarının hak ve özgürlüklerini etkileyemez.
  • Hakkınızda otomatik kararlar alınmasına karşı itiraz hakkı: profil oluşturma işlemleri sırasında da olmak üzere, Sizin kişisel verilerinizin bir tek otomatik olarak işlenmesi temelinde kararlar alınırken, itiraz hakkına sahipsiniz. Aramızda bir sözleşme yapılması veya yapılmış bir sözleşmenin yerine getirilmesi söz konusu olduğunda, kişisel verilerin otomatik işlemlerden geçirilmesi hakkı uygulanamaz.
  • Hakkınızda otomatik kararlar alınmasına karşı itiraz hakkı: profil oluşturma işlemleri sırasında da olmak üzere, Sizin kişisel verilerinizin bir tek otomatik olarak işlenmesi temelinde kararlar alınırken, itiraz hakkına sahipsiniz. Aramızda bir sözleşme yapılması veya yapılmış bir sözleşmenin yerine getirilmesi söz konusu olduğunda, kişisel verilerin otomatik işlemlerden geçirilmesi hakkı uygulanamaz. Şikayet hakkı: Sizin kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili haklarınızın ihlal edilmiş olduğunu düşünmeniz durumunda bize şikayette bulunabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu'na da şikayette bulunabilirsiniz. Adresi şöyle: Sofya 1592, Prof. Tsvetan Lazarov caddesi 2, tel: +359 2 9153 518, elektronik adresi: kzld@cpdp.bg

 19. Güncellemeler ve değişiklikler
 20. Kişisel verilerinizi işlemekte olduğumuz şartlarda değişiklikler meydana gelmesi durumunda işbu Gizlilik Beyannamesi bizim makamımızda güncelleştirilebilir.