Транзитни операции

Сървиз Логистик е от водещите компании на пазара за транзитни операции.Същата е одобрен оператор и притежава сертификат за общо обезпечение. Има развита мрежа от офиси в страните членки на NCTS-конвенцията. Извършваме всички видове транзитни операции от и до следните държави и група държави :

Република България

Бивша Република Сърбия

Република Турция

Република Северна Македония

ЕС