Склад

Складови площи

Компанията разполага с 6500кв.м. закрити складови площи, оборудвани с конвенционална стелажна система за 9000 палето места, както и 3500 кв.м. открити такива. В закритите части има обособени и лицензирани секции: 

- секция "Храни и напитки" без температурен режим на съхранение ;

- секция "Опасни товари" - класове: II, III, IV, V , VI, VIII , IX

- секция "ПРЗ" (препарати за растителна защита).

Входа/изхода и престоя на стоките в закритите и открити части се управлява и контролира от технологична система за складово управление, която гарантира максимален контрол на извършваните в склада дейности. Сървиз Логистик ООД разполага с широка гама от подемна техника, както и приспособления за разтоварване на нестандартни товари (клампа за бяла техника, товарни и автомобилни гуми).

Извършваните от нас услуги са с високо качество, което се дължи на стремежа ни да вземем под внимание, всички особености съпътстващи складовите операции,  да ги анализираме и да дадем възможно най-правилното решение на нашите клиенти и партньори.  Ние желаем  да Ви осигурим най-високо качество на предлаганата  услуга, за да Ви спестим време, усилия и средства.
Видове складове :

  • Крос-док терминал
  • Свободно складиране 
  • Временно складиране     ( режим под митнически контрол )
  • Митническо складиране ( режим под митнически контрол)