Склад

Складови площи

Компанията разполага с широка гама от закрити и открити складови площи, същите се управляват от технологични системи за складово управление, което гарантира максимален контрол на извършваните в склада дейности.  Извършваните от нас услуги са с високо качество, което се дължи на стремежа ни да вземем под внимание, всички особености съпътстващи складовите операции,  да ги анализираме и да дадем възможно най-правилното решение на нашите клиенти и партньори.  Ние желаем  да Ви осигурим най-високо качество на предлаганата  услуга, за да Ви спестим време, усилия и средства.
Видове складове :

  • Крос-док терминал.
  • Свободно складиране 
  • Временно складиране     ( режим под митнически контрол )
  • Митническо складиране ( режим под митнически контрол)